แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แม่เมย ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม และอลังการของทะเลหมอกมาช้านาน

อุทยานแห่งชาติแม่เมย หรือ แม่เมย อยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมย เป็น เส้นแบ่งเขตแดน อุทยานแห่งชาติแม่เมยขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม และอลังการของทะเลหมอกมาช้านาน และทะเลหมอกที่มีชื่อเสียง บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีการจัดภูมิทัศน์ และตกแต่งพื้นที่ด้วยไม้ประดับดูสวยงาม