เที่ยวภาคเหนือ

10 ดอยภาคเหนือ

10 ดอยภาคเหนือ ที่ใคร ๆ หลายคนที่กำลังมองว่าจะไปเที่ยวที่ไหน วันนีเราจึงมาแนะนำที่เที่ยวของ ดอยภาคเหนือ ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความสวยงามแบบธรรมชาติ ที่จะไม่เบื่อเลยทีเดียว และรับได้เลยว่าคนที่ไปเที่ยวดอย จะต้องชอบ และมีความสุขแน่นอน และจะหลงรักภาคเหนือไปอย่างแน่นอน

10 ที่เที่ยวเชียงราย

10 ที่เที่ยวเชียงราย ที่ใครไม่พลาดถือว่าพลาด เพราเชียงรายมรสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เด่นและเป็นเอกลักษณ์มากมายหลายที่ ไม่ว่าจะไปเที่ยวช่วงไหน ๆ ก็ไปได้ดเพราะบรรยากาศดี พร้อมทั่งมีวิวที่สวย และชิวสุด ๆ จึงเหมาะอย่างมากที่เราจะไปเที่ยวเพื่อพักผ่อน หย่อนใจเพราะเชียงรายนั่นก็มีที่เที่ยวแบบพักผ่อนจิตใจ เยอะแยะที่เราต้องไม่พลาด

วัดศรีสุพรรณ ชมความงามของพระอุโบสถ์เงินแห่งล้านนา แห่งเดียวในโลก

จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนามากมายที่ผู้คนเคารพนับถือนั่นคือ วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วกษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้าโปรดเกล้าฯ ซึ่งภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเชียงใหม่

ภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม และสมบรูณ์

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หรือ ภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาผิดจาก อุทยานแห่งชาติโดยทั่วไป ดังนั้นจุดที่น่าสนใจต่าง ๆ จึงเป็นเพียงหนึ่งเดียวในไทย ที่รักษาประวัติการศาสตร์การสู้รบ และความงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างสวยงาม และสมบรูณ์ที่สุด