ของที่ระลึก

8 ของฝากจากเชียงใหม่ หลากหลายของฝาก จากเชียงใหม่

8 ของฝากจากเชียงใหม่ หากใครที่มาเชียงใหม่แล้ว ไม่มีของฝากติดไม้ติดมือกลับด้วย คงมาไม่ถึงเชียงใหม่แน่นอน และคนส่วนมากจะคิดว่าการมาเที่ยวต้องซื้อไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไปฝากเพื่อน ๆ แต่รู้หรือไม่นอกจากของเหล่านี้ ที่เชียงใหม่ยังมีของฝากมากมาย ให้เราซื้อติดไม้ติดมือกลับด้วย