การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน ถือเป็นที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมากมายของจังหวัดอุดรธานี ที่มใครไม่เที่ยวหรือไปทำธุระแล้วไม่แวะจะถือว่าพลาดมากเลยทีเดียว วัดป่าภูก้อนนี้ทั่งนี้เงียบและสงบ บรรยากาศก็ดีค่อนข้างฃมากเลยทีเดียว น่าไปเที่ยวชมยิ่งนักวัดป่าภูก้อนนี่มาก เพราะมีวิวทิวทัศน์ก็ช่างจะชิวสบายลูกตาของเรา

วัดศรีสุพรรณ ชมความงามของพระอุโบสถ์เงินแห่งล้านนา แห่งเดียวในโลก

จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนามากมายที่ผู้คนเคารพนับถือนั่นคือ วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วกษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้าโปรดเกล้าฯ ซึ่งภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเชียงใหม่