Home > skinnerjones.com

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของ นครศรีธรรมราช

ภาพ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช ซึ่งภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

ประเพณีแห่ผีตาโขน ศิลปะ และวิชีวิตที่ถ่ายทอดผ่านหน้ากากของงชาว จังหวัดเลย

ผีตาโขน 2560

ประเพณีผีตาโขน ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญ และยิ่งมากใหญ่ของชาวจังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า งานบุญหลวง ซึ่งเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีประจำจังหวัดทุกปี โดยมีกระบวนแห่ผีตาโขนโดยแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์มีลวดลายที่งดงามแตกต่างกันไป

วัดแหลม ปัจจุบันชื่อวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

แผนผังวัดแหลม หรือวัดเบญจมบพิตร

กรุงเทพมหานคร มีวัดที่สำคัญมากมายนั่นก็คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เรียกชื่อสั้น ๆ ว่า วัดแหลม  และยังเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยอีกด้วย แน่นนอนมากที่สุดในประเทศไทยนั้นมีวัดอยู่มากมายหลายที่นับไม่ถ้วน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันไม่ขาดสาย เลยในแต่ละวัน 

น้ำตกทรายขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานี

จุดเด่นของน้ำตกทรายขาว

แน่นอนอยู่แล้วว่าน้ำตกในจังหวัดปัตตานีก็สวยไม่แพ้น้ำที่อื่นดังเช่น น้ำตกทรายขาว นั่นเองเป็นน้ำตกที่สูง มีความสวยไม่แพ้ที่ใด ซึ่งมียอดเขานางจันทร์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ที่สวยที่สุด เหมาะแก่คนที่รักธรรมชาติ เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่อุดมสมบรูณ์มากมาย

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ที่พัก

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีสู่สาธารณชน เพื่อการอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ของสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

เกาะราชา แบ่งออกเป็น 2 เกาะ นั่นก็คือ เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อยนั่นเอง

เกาะราชาน้อย ประวัติ

กาะราชา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนัก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เกาะ คือ เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อยที่ตั้งอยู่ห่างกันไม่มากนัก ซึ่งมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ บริเวณชายหาดบนเกาะมีทรายละเอียดขาวสะอาด น้ำทะเลใส มีพื้นที่ราบและเนินเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ใครที่ยังไม่เคยมา อยากให้ลองมาสัมผัสความสวยงามของที่นี่