พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เราจะพาไปเที่ยวชม พระราชวังบางปะอิน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถือเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่แต่มีความสมบูรณ์

พระราชวังบางปะอิน การแต่งกาย

เราจะพาไปเที่ยวชม พระราชวังบางปะอิน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถือเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่ แต่มีความสมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก

พระราชวังบางปะอิน

โดยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับพระนครหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา
พระราชวังบางปะอินแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนอย่างแท้จริง ประชากรไทยในเขตภาคกลางนั้นมีส่วนน้อยที่จะไม่รู้จักพระราชวังบางปะอินเพราะถือเป็นพระราชวังที่รวบรวมประวัติศาสตร์มากมายและมีการบูรณะพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระราชวังบางปะอินนั้นมีการผสมผสานวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายว่าจะเป็นของไทยโดยแท้หรือการนำสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากประเทศจีนและประเทศอื่นเข้ามาผสมผสานจนกลายเป็นพระราชวังที่งดงามและมีความแปลกตาแตกต่างจากพระราชวังทั่วไปในประเทศไทย

สิ่งนี้ทำให้พระราชวังแห่งนี้ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว บรรยากาศโดยรอบพระราชวังนั้นมีความร่มเย็นและมีสภาพอากาศที่เย็นสบายมีหมอกในยามเช้าบางๆซึ่งสร้างความโรแมนติกและทำให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นรู้สึกสบายใจ บริเวณรอบพระราชวังจะมีคลองน้ำล้อมรอบซึ่งเรียกว่าเป็นพระราชวังกลางน้ำเลยก็ว่าได้
ภายในพระราชวังที่เปิดให้เข้าชมมีกิจกรรมและมีจุดชมวิวถ่ายรูปมากมายที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวโดยรอบของพระราชวังและทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้อาหารปลา ไหว้พระ หรือเดินชื่นชมกับงานศิลปะและความงดงามของสิ่งก่อสร้างโดยรอบพระราชวังมากมาย

ซึ่งจุดสำคัญใน พระราชวังบางปะอิน มีดังนี้

พระราชวังบางปะอิน ค่าเข้า

• พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นจุดที่จำลองเสมือนจริงมาจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในสมัยนั้นได้จัดสร้างพระบรมรูปหล่อสำริดของพระบิดาของพระองค์นั้นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งรูปหล่อสัมฤทธิ์นั้นมีขนาดเท่าพระองค์จริงโดยให้สถานอยู่ในเขตของพระราชวังบางปะอินแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในพระราชวังที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาเพื่อสักการะขอพรกับรัชกาลที่ 5 อยู่เป็นประจำและถือเป็นจุดสำคัญภายในพระราชวังบางปะอิน

• พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ที่ตำหนักพระที่นั่งแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทรงงานหรือที่เสด็จออกว่าราชการในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับส่วนพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมายังเขตพื้นที่นี้โดยมีการผสมผสานศิลปะจากต่างประเทศเข้ากับศิลปะของไทยทำให้เกิดความงดงามและเป็นการพระที่นั่งอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะให้ความสนใจและเข้ามาถ่ายรูปชื่นชมกับความงามเหล่านี้ภายในตัวของพระที่นั่งวโรภาษพิมานอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นพระที่นั่งที่ใช้สำหรับแปรพระราชฐานมาประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกด้วย

พระราชวังบางปะอิน สถาปัตยกรรม

• กระโจมแตร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6 เต็นท์กระโจมแตรที่ใช้ศิลปะจากต่างประเทศนั่นคือศิลปะGazebo ซึ่งเป็นกระโจมแตรที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความงดงามและประณีตในการสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระราชวังบางปะอินแห่งนี้ และเป็นสิ่งที่สร้างจุดสนใจและจุดศูนย์กลางให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำพระราชวังบางปะอินแห่งนี้ไปตราบนานเท่านาน

• หอเหมมณเฑียรเทวราช คือ คือสารที่สร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่๕ราวปีพุทธศักราช 2415 ถึง 2419 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าปราสาททอง จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพและสักการะโดยมีเทวรูปพระเจ้าปราสาททองประดิษฐานอยู่ภายในของเหมมณเฑียรเทวราชแห่งนี้โดยมีต้นโพธิ์ปกคลุมหอแห่งนี้ไว้และบริเวณที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้นั้นตั้งอยู่กลางแม่น้ำ เป็นจุดสำคัญที่สุดภายในพระราชวังบางปะอินที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมามักจะเดินทางมาเคารพสักการะเทวรูปขององค์พระเจ้าปราสาททองเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

ประวัติพระราชวังบางปะอิน

• เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญต่อพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันโดยมีกษัตริย์หลายพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งเสด็จมาประทับพักแรมหรือแปรพระราชฐานทีนี่ มีพระที่นั่งที่มีความสำคัญและเป็นที่พำนักของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ สถานที่ภายในเขตพระราชฐานชั้นในนั้นมีความสำคัญและถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากผู้ที่ดูแลพระราชวังบางปะอินซึ่งภายในมีจุดต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย โดยส่วนมากจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถานที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกพระราชวังบางปะอินซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญใช้สำหรับต้อนรับพระราชอาคันตุกะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นเขตหวงห้ามที่ใช้ในพิธีการสําคัญของราชวงศ์เท่านั้น

นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมายังเขตพระราชวังบางปะอินนั้นมีกฎข้อบังคับและข้อห้ามต่างๆเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่สำคัญและมีความศักด์สิทธ์ และเป็นที่ที่ไม่ควรละเมิดกฎข้อห้าม การที่จะเดินทางมาเที่ยวยังพระราชวังบางปะอินนั้น ควรมีการแต่งกายให้เรียบร้อยซึ่งหากผู้ใดไม่ได้เตรียมเครื่องแต่งกายมาภายหน้าพระราชวังบางปะอินจะมีทหารและผู้ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องเครื่องแต่งกายและนอกจากนี้จะมีวิทยากรที่แนะนำส่วนต่างๆที่สามารถเข้าไปชื่นชมและศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานจากต่างประเทศและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของยุคสมัยอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่จะมีหลายส่วนที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือเข้าชมได้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรหรือผู้ที่ดูแลพระราชวังบางปะอินไม่ควรฝ่าฝืน