วัดฉลอง วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ใครไปไม่แวะ จะถือว่าไปไม่ถึงภูเก็ต

วัดฉลอง ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของจังหวัดภูเก็ตที่น่าไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อไปกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางวไปเที่ยวมากที่สุดเลยทีเดียว เพื่อไปเที่ยวชมความสวยงามที่ล้ำค่าที่หาจากที่อื่นไม่ได้แน่นอน เพราะวัดในภูเก็ตก็มีวัดที่สวยงามมากมายอยู่หลายที่โดยฉะเพราะวัดฉลอง นั่นเอง

วัดฉลอง ภูเก็ต แผนที่

วัดฉลอง ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของจังหวัดภูเก็ตที่น่าไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อไปกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางวไปเที่ยวมากที่สุดเลยทีเดียว เพื่อไปเที่ยวชมความสวยงามที่ล้ำค่าที่หาจากที่อื่นไม่ได้แน่นอน เพราะวัดในภูเก็ตก็มีวัดที่สวยงามมากมายอยู่หลายที่โดยฉะเพราะวัดฉลอง นั่นเอง

ซึ่งภายในวัด จะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และผู้คนก็ยังมีน้ำใจ จึงเหมาะอย่างมากที่จะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างความสุข และสีสันให้กับครอบครัว เพราะในปัจจุบันการเดินทางมาเที่ยวแบบวัฒนธรรมนั่นกำลังมาแรง เพราผู้คนหันมาทำบุญกันเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี และยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนอีกต่อไปในอนาคต

วัดฉลอง  ภูเก็ต

วัดฉลอง ภูเก็ต ประวัติ

แน่นอนในภูเก็ต ไม่ใช่แค่มีทะเลสวย แต่ยังมีวัดที่สวยงาม และน่าเคราพนับถืออย่างวัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมามาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค มีบุญบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น

ถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมาอีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐ์สถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน ภูเก็ตอีกแห่งที่ ใคร ๆ ที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้

ประวัติหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง

 เซียมซี วัด ฉลอง ภูเก็ต

เรื่องราว และประวัติของ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ท่านเกิดที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อปีกุน พุทธศักราช 2370 ในรัชสมัยของ”พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่ 3 นามโยมบิดา-มารดา ไม่ปรากฏในประวัติแม้ แต่ “หลวงพ่อช่วง” วัดท่าฉลอง ศิษย์เอกของท่านก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ พ่อแม่ส่งให้อยู่ ณ วัดฉลอง เป็นศิษย์ ของ พ่อท่านเฒ่าตั้งแต่เล็ก

เมื่อมีอายุพอจะบวชได้ก็บวชเป็นสามเณร และ ต่อมาเมื่ออายุถึงที่จะ บวช เป็นพระภิกษุก็บวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ณ วัดฉลองนี้หลวงพ่อแช่มได้ศึกษาวิปัสนาธุระ จากพ่อท่านเฒ่าจน เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิปัสนาธุระเป็นอย่างสูง ความมีชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มปรากฏชัด ในคราวที่หลวงพ่อแช่ม เป็นหัวหน้าปราบอั้งยี่ ซึ่งท่านจะได้ทราบต่อไปนี้ เพื่อทราบสาเหตุและเรื่องราวของท่าน

ปราบอั้งยี

วัดฉลอง ภูเก็ต ปิดกี่โมง

ซึ่งในปีพุทธศักราช 2419 กรรมกรเหมืองแร่เป็นจำนวนหมื่น ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงได้ซ่องสุม ผู้คน ก่อตั้งเป็นคณะขึ้นเรียกว่า อั้งยี่ โดยเฉพาะพวกอั้งยี่ในจังหวัดภูเก็ตก่อเหตุวุ่นวายถึงขนาดจะเข้า ยึดการ ปกครอง ของจังหวัดเป็นของพวกตน ทางราชการในสมัยนั้นไม่อาจปราบให้สงบราบคาบได้ พวกอั้งยี่ถืออาวุธ รุกไล่ ยิง ฟันชาวบ้านล้มตายลงเป็นจำนวนมากชาวบ้านไม่อาจต่อสู้ป้องกันตนเอง

และทรัพย์สิน ที่รอดชีวิตก็หนีเข้าป่าไปเฉพาะในตำบลฉลองชาวบ้านได้หลบหนีเข้าป่า เข้าวัด ทิ้งบ้านเรือนปล่อยให้พวกอั้งยี่เผาบ้านเรือน หมู่บ้านซึ่งพวกอั้งยี่เผา ได้ชื่อว่า บ้านไฟไหม้ จนกระทั่งบัดนี้ ชาวบ้านที่หลบหนีเข้ามาในวัดฉลอง เมื่อพวกอั้งยี่รุกไล่ใกล้วัดเข้ามา ต่างก็เข้าไปแจ้งให้หลวงพ่อแช่ม ทราบ และนิมนต์ให้หลวงพ่อแช่ม หลบหนีออกจากวัดฉลองไปด้วย หลวงพ่อแช่มไม่ยอมหนี ท่านว่า ท่านอยู่ที่

วัดนี้ตั้งแต่เด็กจนบวชเป็นพระ และเป็นเจ้าวัดอยู่ขณะนี้ให้หนีทิ้งวัดไปได้อย่างไร เมื่อหลวงพ่อแช่มไม่ยอมหนีทิ้งวัด ชาวบ้านต่างก็แจ้งหลวงพ่อแช่มว่า เมื่อท่านไม่หนีพวกเขาก็ไม่หนี จะขอสู้มันละ พ่อท่านมีอะไรเป็นเครื่องคุ้มกันตัวขอให้ทำให้ด้วย หลวงพ่อแช่มจึงทำผ้าประเจียดแจกโพกศีรษะ คนละผืนเมื่อได้ของคุ้มกันคนไทยชาวบ้านฉลองก็ออกไปชักชวนคนอื่น ๆ ที่หลบหนีไปอยู่ตามป่า กลับมารวม พวกกัน

อยู่ในวัด หาอาวุธ ปืน มีด เตรียมต่อสู้กับพวกอั้งยี่ คณะกรรมการเมืองภูเก็ต ได้ทำรายงานกราบทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการเมืองนิมนต์หลวงพ่อแช่ม ให้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร มีพระประสงค์ทรงปฏิสันฐานกับหลวงพ่อแช่มด้วยพระองค์เอง หลวงพ่อแช่ม และคณะเดินทาง ถึงกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงพระราชทานสมฌศักดิ์หลวงพ่อแช่ม เป็นพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญานมุนี ให้มีตำแหน่งเป็นสังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ต อันเป็นตำแหน่งสุงสุดซึ่งบรรพชิตจักพึงมีในสมัยนั้นในโอกาสเดียวกัน ทรงพระราชทานนามวัดฉลองเป็นวัดไชยาธาราราม ที่มีชื่อเสียง จนถึงปัจจุบันนี้ และยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไม่ขาดสายเลยทีเดียว เพราะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่ดี ทางภูเก็ตใครที่ไม่รู้จักวัดนี้จะถือว่าเชยมากเลยทีเดียว

การเดินทาง

วัดฉลอง ภูเก็ต ภาษาอังกฤษ

โดยรถยนต์ส่วนตัว : การไปวัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวง หมายเลข 4021 ผ่านสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุล เลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง ซึ่งวัดฉลองจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกฉลองประมาณ 4 กิโลเมตร

สำหรับวัดฉลองแห่งนี้ ก็มีชื่อเสียงที่ดี ของภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้ สักการะบรูชากันไม่ขาดสาดสาย เพราะถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่โด่ดเด่น และมีชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยทีเดียว และใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวในช่วงวันหยุด ต้องไม่พลาดที่วัดฉลองแห่งนี้