ตลาดอินโดจีน ติดริ่มแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดมุกดารหาร

หากพูดถึง ตลาดอินโดจีน ของจังวัดมุกดาหารถือเป็นอีกที่กระจายสินค้าของขายมากมาย ที่ทำให้มีนักท่อองเที่ยวไปเยือนปีละหลายแสนคน เพราะเป็นแหล่งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าไหม ของชำรวย ขนม เครื่องใช้มากมาย หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของฝาก จึงเป็นจุดที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากมาย

ตลาดอินโดจีน หนองคาย ตลาดอินโดจีน ลาว ตลาดอินโดจีน pantip ของฝากตลาดอินโดจีน มุกดาหาร ประวัติ ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน มุกดาหารพันทิป ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร ซื้ออะไรดี ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หากพูดถึง ตลาดอินโดจีน ของจังวัดมุกดาหารถือเป็นอีกที่กระจายสินค้าของขายมากมาย ที่ทำให้มีนักท่อองเที่ยวไปเยือนปีละหลายแสนคน เพราะเป็นแหล่งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าไหม ของชำรวย ขนม เครื่องใช้มากมาย หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของฝาก จึงเป็นจุดที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากมาย

แถมยังมีจุดเด่นอีกที่นั่นคือริ่มแม่น้ำโขงนั้น ถือเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุด หากใครไปแล้วชอบการถ่ายรูปพร้อมกับวิวสวย ๆ ของแม่น้ำโขงที่มองเห็นฝั่งพื้นบ้านอย่างประเทศลาว ส่วนคนที่ไปซ้อปกันส่วนมากจะเป็นคนนอกท้องงถิ่นซะมากกว่าคนในพื้นที่

ตลาดอินโดจีน

ของฝากตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

ตลาดอินโดจีนตั้งตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณถนนสำราญชายโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร หน้าวัดศรีมงคลใต้เป็น แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ เช่น รัสเซีย จีน เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ นอกจากสินค้าที่นำเข้ามา จำหน่ายจากต่างประเทศแล้วยังมี

สินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่น ตลาดอินโดจีน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเพราะเป็น จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ณ บริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน มุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี

ในเทศกาลวันออกพรรษาจะเป็นจุด ชมการแข่งขันเรือ ยาวประเพณีของคนทั้งสองฝั่งโขงอีกด้วย และจากศูนย์การบริการข้อมูลการท่องเที่ยว ไม่ไกลกันนักจะมองเห็น “ศาลาเรารักมุกดาหาร” ของเทศบาลเมืองมุกดาหารได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ที่บริเวณตลาดอินโดจีนที่จัดทำป้าย ประตูสู่อินโดจีน และสุดเขตแดนสยามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งยังมีศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง อยู่ในบริเวณนี้ด้วย

มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่าในราวปี พ.ศ. 1896 ว่าเจ้าฟ้างุ้มแห่งเมืองล้านช้าง เป็นบุตรเขยของกษัตริย์เมืองอินทะปัดได้พาลูกหลานอพยพตามลำแม่น้ำโขงผ่านเมืองหนองคาย เมืองนครพนม ผ่านเข้าสู่เขตเมืองมุกดาหารบริเวณปากน้ำห้วยมุกจึงเกิดเหตูการณ์เรือล่มบริเวณปากห้วยมุก ทำให้ธิดาสาวทั้งสองคนมีพระนามว่าพระนางพิมพา กับพระนางลมพามา สิ้นชีพิตักษัยบริเวณแม่น้ำโขงหน้าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

จึงได้สร้างศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงธิดาทั้งสองของเจ้าฟ้างุ้มแห่งเมืองลานช้างต่อมาในสมัยเจ้ากินรีเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก ได้เกิดอภินิหารเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง ในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 เจ้ากินรีจึงได้ทำการสืบทราบประวัติแห่งความเป็นมาและก่อตั้งศาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2315 เพื่อให้ดวงวิญญาณสองธิดาทั้งสองได้สิงสถิตอยู่ และได้ขนานนามว่า “หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง” นับตั้งแต่นั้นสืบมา

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองมุกดาหาร

ตลาดอินโดจีน ลาว

ซึ่งจะอยู่ ติดริมแม่น้ำโขง นานาสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อติดริมแม่น้ำโขง นานาสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ มีตั้งแต่เครื่องใช้ เครื่องสำอาง อาหารการกิน ของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย บรรยากาศของตลาดอินโดจีนจะคึกคักตั้งแต่เช้าจรดเย็นโดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

ผู้คนจะไปจับจ่ายซื้อของกันมากเป็นพิเศษและตลาดอินโดจีน มุกดาหารมีกล้วยไม้ขายทุกวัน แต่ราคาถ้าเป็นวันธรรมดาราคาจะถูกกว่าวันหยุดกล้วยไม้ที่เขาจำหน่าย จะมีช้างเอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องหยก ม่อนไข่ มัจฉา กุหลาบต่าง ๆ ลิ้นกระบือส่วนมากสินค้าที่จำหน่ายอยู่ด้านบน จะเป็นจำพวกของใช้สอย เสื้อผ้าแฟชั่น ของที่ระลึก ของกิน ของฝาก มันมีหมดทุกอย่าง

ยิ่งพวกเครื่องครัวบรรดาแม่บ้านจะสนใจเป็นพิเศษ เพราะราคาถูก และคุณภาพก็ใช้ได้ บางคนก็มารับไปขายต่อ เป็นพ่อค้าคนกลางก็มีสินค้าแปลกๆ เช่น หินที่ระลึก ขนมไทย ขนมลาว บางร้านแม่ค้าก็เป็นคนลาว แต่เราก็สามารถสื่อสารกันได้ไม่มีปัญหา เพราะภาษาอีสาน กับภาษาลาว ก็คือภาษาเดียวกัน

การเดินทาง

ตลาดอินโดจีน หนองคาย

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ  : มุกดาหาร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อ.บ้านไผ่-มหาสารคาม-อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด-อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัด ผ่าน อ.ประทาย อ.พุทไธสง อ.พยัคฆภูมิพิสัย –อ.เกษตรวิสัย-อ.สุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล อ.กุดชุม อ.เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย สู่ จ.มุกดาหาร

รถโดยสารประจำทาง : จากหมอชิตถึงมุกดาหาร มีหลายบริษัทที่ให้บริการ สอบถามรายละเอียดที่บริษัทขนส่งจำกัด

สถานที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

-ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

-หรือสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330

เป็นอย่างไรกันกับตลาดช้อปปิ้งตลาดอินโดจีนนี้เป็นตลาดที่มีการค้าขายมานานแสนนาน และใครได้ผ่านไปเส้นนั่นไม่แวะถือว่าพลาดโอกาสดี ๆ ที่จะมีขอฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วย เพราะเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากมาย เพราะมาซื้อของมากมาย เพื่อเป็นของฝาก อีกทั้งยังมีวิวที่สวยติดริ่มแม่น้ำโขง