10 ที่เที่ยวสุรินทร์ ที่ยอดนิยมที่กำลังมาแรง ต้องไม่พลาดเด็ดขาด

10 ที่เที่ยวสุรินทร์ ที่ไม่ควรพลาด เพราะสุรินทร์เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายหลายที่ และมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แบบยุคโบราณ ละยุคปัจจุบันที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะไปเที่ยวที่นี่ เพราะการท่องเที่ยวของสุรินทร์ ก็มีแต่สถานที่ที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอน เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงามแบบยุคเก่าแก่

แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

10 ที่เที่ยวสุรินทร์ ที่ไม่ควรพลาด เพราะสุรินทร์เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายหลายที่ และมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แบบยุคโบราณ ละยุคปัจจุบันที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะไปเที่ยวที่นี่ เพราะการท่องเที่ยวของสุรินทร์ ก็มีแต่สถานที่ที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอน เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงามแบบยุคเก่าแก่

เพราะในปัจจุบันการท่องเที่ยวนั่นมีมากมาย หลายแบบมาก ฉะนั่นเราจะชอบไปเที่ยวแบบไหน ที่จะทำให้เราประทับใจมากขึ้น เพราะการเดินทางมาเที่ยวที่สุรินทร์ก็ง่ายมากขึ้น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันค่อนข้างมาก และยังมีที่เที่ยวเชิงของฝาก แหล่งช็อป และที่เที่ยวแบบประวัติศาสตร์ ที่ไม่เบื่อกันเลย ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างที่น่าไปเที่ยวที่สุด

10 ที่เที่ยวสุรินทร์ ที่ยอดนิยมที่กำลังมาแรง ต้องไม่พลาดเด็ดขาด

1. ปราสาทหินศีขรภูมิ

ที่เที่ยวสุรินทร์

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ ซึ่งปราสาทเก่าแก่แห่งเมืองสุรินทร์ที่ต้องไม่พลาดมาชมความงามกันสักครั้งสันนิษฐานจากลวดลายที่เสาและทับหลังของปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทั้ง 4 องค์ว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1550 – 1700 มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะขอมแบบปาปวนและแบบนครวัด เพื่อใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย

และต่อมามีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาตาม ที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 ในสมัยอยุธยาตอนปลายปราสาทศีขรภูมิสร้างด้วยอิฐ หิน ทราย และศิลาแลง ประกอบด้วยปรางค์ก่ออิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งถือว่าสวยงามยิ่งนัก ที่ต้องไม่พลาดกับแหล่งทีี่เที่ยวแหล่งนี้

2. หมู่บ้านเครื่องเงินเขวาสินรินทร์

รีวิวที่เที่ยวสุรินทร์

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมพื้นเมืองที่เรียกว่าผ้าโฮล และการผลิตลูกประคำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเรียกกันว่าลูกปะเกือมงานหัตถกรรมเครื่องเงินของหมู่บ้านเครื่องเงินเขวาสินรินทร์มีความโดดเด่นในเรื่องของการคงเอกลักษณ์กรรมวิธีโบราณผสานกับการทำประเกือมหรือประคำในภาษากลาง

ด้วยวัตถุดิบเงินประมาณ 60% ผ่านการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ จำนวน 13 ลาย คือ ขจร มะลิ ดอกปลึด 3 ชั้น เอกปลึด ตังโอ๋ ตังโอ 3 ชั้นระเวยิ่ง ทานตะวัน รวงผึ้ง รังแตน รำหอกโปรง และลายรำหอกซึ่งทำยากที่สุด เนื่องจากเป็นลายที่มีความสลับซับซ้อนและมีราคาสูง ในขณะที่ลายไข่แมงดารับสั่งทำบ่อยที่สุด เพราะลวดลายสวยงาม

3. ศาลหลักเมืองสุรินทร์

ที่เที่ยวสุรินทร์ กลางคืน

ศาลหลักเมืองสุรินทร์เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมืองแต่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลานานนับ 100 ปี ครั้น พ.ศ. 2511 จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการขอให้กรมศิลปากรออกแบบแปลนก่อสร้างตัวศาลหลักเมืองเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ มีความสูง 3 เมตรวัดรอบได้ 1 เมตรแกะสลักตกแต่งด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร

ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตต่อมาจังหวัดสุรินทร์ได้มีการบูรณะปรับปรุงรูปแบบศาลหลักเมืองโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเขมรและศิลปะแบบไทยเข้าด้วยกันอีกด้วย ซึ่งทำให้ศาลหลักเมืองมีความสวยงาม และใหญ่โตอลังการยิ่งขึ้น ที่โดเด่นสง่างามยิ่งนัก

4. ปราสาทตาเมือนธม

แนะนำ ที่ เที่ยว สุรินทร์

ปราสาทตาเมือนธมเป็นหนึ่งในปราสาทที่จัดอยู่ในโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน และมีการสันนิษฐานว่าปราสาทตาเมือนได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และคงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีก 2 แห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือนปราสาทตาเมือนธมตั้งอยู่ถัดจากปราสาทตาเมือน

โต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร ปราสาทตาเมือนธมตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาปราสาทตาเมือนธมประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ โดยมีปรางค์ประธานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ตรงกลาง ส่วนปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและด้านซ้ายของปรางค์ ที่สวยงามแบบเขมรที่น่าหลงไหล เมื่อได้เข้าไปเยือนสถานที่นั่นๆ

5. ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ที่เที่ยวสุรินทร์ บุรีรัมย์

ปราสาทตาเมือนโต๊ดเป็นหนึ่งในปราสาทที่จัดอยู่ในโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือนปราสาทตาเมือนโต๊ดเป็นอโรคยศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อโรคยศาลแห่งนี้ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยืนทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อด้วยศิลาแลงเช่นกัน มีซุ้มประตู โคปุระ อยู่ทางด้านหน้าคือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ทางนอกกำแพงด้านหน้าของปราสาทมีสระน้ำเช่นเดียวกับอโรคยศาลแห่งอื่น ๆ

6. ปราสาทตาเมือน

ที่เที่ยวสุรินทร์ น้ําตก

ปราสาทตาเมือนจัดอยู่ในโบราณสถาน “กลุ่มปราสาทตาเมือน” คือ เป็นโบราณสถานสถานแบบขอม 3 หลังที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยอยู่ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ปราสาทตาเมือนเป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อกันว่าคือที่พักคนเดินทางแห่ง 1 ใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดฯ ให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย

7. ปราสาทหินบ้านพลวง

สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์ ช่องจอม

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ฐานก่อด้วยอิฐศิลาแลง ยกพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 23 เมตร กว้างประมาณ 8 เมตร ทิศตะวันออกเป็นชานยื่นยาวประมาณ 8 เมตร กว้าง 6 เมตร ตัวปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งแต่เดิมทรุดพังลงมา 3 ด้าน คงเหลือแต่ทางด้านทิศตะวันออก

ทางด้านของทับหลังประตูจำหลักเป็นรูปเทวดาขี่ช้างยืนบนแท่น เหนือเศียรเกียรติมุข มือทั้งสองจับพวงมาลัย ริมขอบข้างบนจำหลักเป็นรูปโยคีนั่งขัดสมาธิราบเรียงกันเป็นแถว 6 องค์ หน้าบันจำหลักเป็นรูปพระกฤษณะยืนอยู่บนเศียรเกียรติมุข มือซ้ายเท้าสะเอว มือขวายกถูเขาวรรธนะ ชื่อภูเขาในอินเดีย ที่มีความสวยงามแบบยุคเก่าแก่ รับรองว่ามาเที่ยวที่นี่จะต้องประทับใจแน่นอน

8. หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

หมู่บ้านช้างตั้งอยู่บ้านตากลาง เป็นพื้นที่นาและป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งเหมาะแก่การเลี้ยงช้าง ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยมีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดและเลี้ยงช้างปัจจุบันชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดทุกปีการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลาง ไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของที่อื่นที่เลี้ยงไว้ใช้

งาน แต่เลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกัน นักท่องเที่ยวจึงจะได้เห็นทั้งโรงช้างไปพร้อม ๆ กับการดำรงชีวิตของชาวส่วยที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงาม น่าพักผ่อนนอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นภายในหมู่บ้านด้วย เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับช้างพร้อมทั้งยังมีการแสดงช้าง

9. ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง

สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างเป็นสินค้าประจำจังหวัดชื่อดังของสุรินทร์ มีการสนับสนุนและมีหมู่บ้าน “กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา” ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าในระดับประเทศ บ้านท่าสว่างได้รับการสนับสนุนจากสำนักพระราชวัง และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมมอบให้กับผู้นำเอเปค เมื่อปี พ.ศ. 2546 บ้านท่าสว่างจึงเป็นที่รู้จักนับแต่นั้น

10. ด่านการค้าช่องจอม

สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์

ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา โดยฝั่งตรงข้ามด้านกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ทำให้ด่านการค้าช่องจอมมีการติดต่อสัญจรไปมาและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและกัมพูชามาเป็นเวลานาน จึงมีการเปิดตลาดแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้ค้าขายและสัญจรไปมาทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น

สำหรับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยที่ขึ้นชื่อของสุรินทร์ คงจะถูกใจนักท่องเที่ยวยที่เดินทางมาเที่ยวแน่นอน เพราะมีที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั่งแหล่งช็อปของฝากที่มากมายหลากหลายสินค้าให้เลือกกันจนเพลิน และที่เที่ยวเชิงประวัติศสาตร์มากมาย รับรองมาว่ามาเที่ยวสุรินทร์ไม่ผิดหวัง จะต้องประทับใจกลับไปแน่นอน