หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รวบรวมเอาผลงานทางศิลปะที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากมายจากทั่วทุกสารทิศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ค่าเข้า

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รวบรวมเอาผลงานทางศิลปะที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากมายจากทั่วทุกสารทิศ มาเก็บรวบรวมไว้เพื่อจัดแสดงที่หอศิลปฯแห่งนี้

ข้อมูลทั่วไปของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ค่าเข้า

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมกลางกรุงที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใจกลางกรุงซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมและผลงานทางศิลปะได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ผลงานต่างๆที่มีจัดแสดงอยู่มากมาย

รูปแบบของการจัดสร้างและการจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นได้ใช้ศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างแรงดึงดูดผ่านตัวอาคารและผลงานที่จัดแสดงไว้ด้านในซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมผลงานได้อย่างจุใจเลยทีเดียว

ที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่ที่สี่แยกปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีการเก็บรวบรวมผลงานทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆมากมายไว้แล้วนั้น ยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือทางคณะกรรมการการจัดสร้างได้มีการลงมติเพื่อที่จะสร้างหอศิลป์แห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้เป็นแบบอย่างต่อปวงชนชาวไทยและต่อผู้ที่สร้างผลงานที่ทรงคุณค่าที่ได้ยึดถือพระองค์เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงเหล่านี้

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เที่ยว

 

รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลวงแต่ยังคงยึดถือศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของชาติไว้ซึ่งถือเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมในอดีตและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างลงตัวนั่นเอง

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เริ่มมีโครงการสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 โดยกว่าจะแล้วเสร็จนั้นได้มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมากมายที่เป็นผลทำให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ต้องพักการสร้างในช่วงนั้น ดูในช่วงที่นายสมัครสุนทรเวชดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้หยุดสร้างตัวอาคารหอศิลป์วัฒนธรรม

แต่เนื่องจากกลุ่มศิลปินและนักศึกษาไม่พอใจเพราะต้องการให้อาคารแห่งนี้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจะแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ได้มีการเดินขบวนและเคลื่อนไหวทางการเมืองจนเมื่อหมดสมัยของผู้ว่าคนเดิมก็ทำให้นายอภิรักษ์โกษะโยธินผู้ว่าราชการคนใหม่ในสมัยนั้นได้พิจารณาและประชุมกับคณะกรรมการจึงเห็นชอบว่าให้มีการจัดสร้างดำเนินงานตามแผนการสร้างหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครต่อไปจนแล้วเสร็จ ในปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งถือว่ายืดเยื้อมานานหลายปี

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดกี่โมง

งบประมาณในการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแห่งนี้มีงบประมาณการสร้างรวม 509 ล้านบาท โดยในปีที่สร้างแล้วเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังหอศิลป์เพื่อเปิดหอศิลป์อย่างเป็นทางการภายใต้ประติมากรรมช้างเอราวัณที่งดงาม นิทรรศการโขนพรหมมาศและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุดบารมีแห่งแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นวิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่โดยวันที่เปิดเป็นทางการนั้นคือวันที่ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2552

ภายในอาคารถูกออกแบบในรูปแบบทรงกระบอกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร และได้มีการออกแบบให้ตัวอาคารมีความสว่างซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟได้เป็นอย่างดีเพราะแสงที่เข้ามานั้นมีแสงสว่างแต่จะเป็นแสงที่ไม่เป็นอันตรายหรือทำให้ผลงานทางศิลปะถูกทำลายได้ถือเป็นการออกแบบชั้นยอดของเหล่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ด้วย โดยมีทั้งหมด 9 ชั้นและยังมีอีก 2 ชั้นที่เป็นชั้นใต้ดินรวมแล้วเป็น 11 ชั้น

แต่ละชั้นได้สร้างเป็นส่วนการจัดแสดงและห้องต่างๆ ตามสัดส่วน ดังนี้

 

• ห้องจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งห้องการจัดแสดงผลงานนั้นได้มีการออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยพื้นที่การจัดแสดงจะจัดอยู่ในชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 9 ผลงานทางศิลปะภายในส่วนการจัดแสดงนี้จะมีการหมุนเวียนมาจัดแสดงไม่ซ้ำกันตลอดทั้งปีซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมผลงานทางศิลปะจะได้ชมกับผลงานแบบใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ซ้ำกันซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้หอศิลป์ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นทั้งแก่ประเทศไทยและนานาชาติเลยก็ว่าได้เพราะผลงานแต่ละชิ้นนั้นได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในการจัดแสดงภายในพื้นที่การจัดแสดงมากกว่า 3,000 ตารางเมตรจากพื้นที่ทั้งหมดของหอศิลป์
• ห้องเก็บรักษาผลงาน เป็นห้องหนึ่งที่เก็บรักษาผลงานที่อาจมีการชำรุดที่รอการซ่อมแซม ผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปลดลงจากพื้นที่จัดแสดง หรือผลงานชิ้นใหม่ที่กำลังเตรียมจัดแสดงในส่วนการจัดแสดง โดยห้องเก็บผลงานเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
• ห้องสมุดสำหรับรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ โดยในห้องสมุดนี้ได้มีการเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อวิดีทัศน์ที่จะช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะได้อย่างจุใจโดยเก็บรวบรวมแหล่งความรู้มากกว่า 6,000 รายการซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งภายในหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่มักจะมีคนเข้าไปใช้บริการเพื่อศึกษาหาความรู้มากมาย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แผนที่
• ห้องอเนกประสงค์ที่มีมากกว่า 300 ที่นั่ง ที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับผู้ที่มาเยือนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ตอนไหนบางช่วงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมาย ห้องอเนกประสงค์นี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการนั่งพักผ่อนหรือชื่นชมกับผลงานศิลปะภายในอาคารได้
• โรงละครขนาด 222 ที่นั่ง ใช้สำหรับจัดแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและการละเล่นละครเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการนั่งทำงานหรือแม้กระทั่งนั่งเล่นก็ตามนั้นได้ใช้พื้นที่ภายในห้องแห่งนี้ได้เพราะมีโต๊ะและเก้าอี้เรียงรายอยู่มากมายเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเยือน
• ห้องประชุม จะอยู่ในบริเวณชั้น 4 และชั้น 5 เป็นห้องที่เปิดให้ผู้ที่สนใจหรือจัดกิจกรรมสัมมนา บรรยายเกี่ยวกับศิลปะ หรือประชุมอย่างเป็นทางการต่างๆ ได้ใช้บริการโดยจุได้ไม่เกิน 40 คน
• ร้านค้าสินค้าเบ็ด รวมไปถึงร้านอาหารภายในอาคารแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาชมอย่างภายในตัวอาคาร

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปยังไง

ใครที่ชื่นชอบกับผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อได้เดินทางมาสัมผัสกับผลงานการจัดแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้แล้วนั้นจะยิ่งเป็นการช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมได้มากขึ้น
เพราะด้วยการจัดแสดงผลงานที่มากมาย บวกกับพื้นที่การสร้างและตกแต่งที่ทันสมัยยิ่งจะเสริมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากท่านใดที่ไม่มีความสามารถหรือไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับศิลปะมาก่อนเมื่อเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้แล้วนั้นอาจจะช่วยปลุกความสามารถและความชื่นชอบทางอารมณ์ด้านศิลปะในตัวคุณให้พรั่งพรูออกมาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในอนาคตก็เป็นได้
ภายในอาคารไม่ได้มีเพียงแค่การจัดแสดงเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นในวัยใดก็ตามก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังจะช่วยทำให้จิตใจของคุณสงบ มีสมาธิได้ เพราะศิลปะจะช่วยสร้างความภาคพื้นและสร้างความคิดในแง่ดีหรือแรงบวกในทางความคิดได้

ซึ่งจะทำให้มุมมองทางการชื่นชมศิลปะของคุณเปลี่ยนไปเพราะคุณอาจจะเห็นคุณค่าของความสวยงามทางความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานทางรูปธรรม ที่จัดไว้ในส่วนการจัดแสดงและโดยรอบตัวอาคารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้

วันและเวลาทำการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดให้เข้าชม อังคารถึงวันอาทิตย์ปิดให้เข้าชมวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจที่เดินทางมาสามารถเข้าชมฟรีไม่เสียค่าบริการไม่ว่าจะเป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ
การเดินทางมายังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สามารถเดินทาง ผ่านทางรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติหลังจากนั้นให้ท่านเดินทางต่อไปยังทางออกที่ 3 ของสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งจะพบกับป้ายบอกทางขึ้นมายังอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้ท่านเดินตามป้ายมาและจะพบกับอาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะถึงจุดหมายปลายทาง