ชุมชนชนริมน้ำจันทบูร เที่ยวย่านเก่า ที่สุดยอดความคาสสิคที่ไม่เหมือนที่ไหน

ชุมชนชนริมน้ำจันทบูร ที่เที่ยวของจันทบุรี ที่เราต้องไม่พลาด เพราะมีของขายมากมาย และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่ยงคงอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจมากมาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็น่าท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว เพราะเป็นชุมชนที่เก่าแก่ ที่มีของให้เลือกชื่อมากมาย ที่เราไม่เบื่อแน่นอนที่ได้ไปเที่ยวที่นี่

ตลาดริมน้ําจันทบูร เปิดกี่โมง

ชุมชนชนริมน้ำจันทบูร ที่เที่ยวของจันทบุรี ที่เราต้องไม่พลาด เพราะมีของขายมากมาย และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่ยงคงอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจมากมาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็น่าท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว เพราะเป็นชุมชนที่เก่าแก่ ที่มีของให้เลือกชื่อมากมาย ที่เราไม่เบื่อแน่นอนที่ได้ไปเที่ยวที่นี่

และยังคงได้ซื้อของฝากกลับมาฝากเพื่อน ๆ และครอบครัวตั้งมากมายอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากไปเที่ยวจนเพลินกันแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพที่น่าจดจำเอาไว้เป็นที่ระลึกความทรงจำเอาไว้ด้วย เพื่อเตือนใจเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเที่ยวชุมชนชนริมน้ำจันทบูร แห่งนี้แล้ว เพราะกำลังเป็นที่เที่ยวแห่งยุคใหม่ ที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจมากเลยทีเดียว

ชุมชนชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูรเปิดกี่โมง

เริ่มเที่ยวกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบรู ที่ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก แต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า “บ้านลุ่ม” ซึ่งเป็นชุมชน เก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ จันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยว ที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี แล้วไม่ควรพลาด

มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคาร ส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่าง และมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือนขนมปังขิงปะปนอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โโเด่นมากเลยทีเดียว ที่สวยงาม

เพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัย ร. 5 ลักษณะการฉลุลายของช่างฝีมือชาวจันทบุรี จัดได้ว่า มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการจำหลักฉลุช่องลม เป็นภาพจำหลัก นูนรูปหัวพยัคฆ์สอดแทรกอยู่ตามกิ่งเครือเถา หรือความคมเฉียบของลายที่แฝง ไปด้วยความอ่อนช้อย ของลายจำหลักจึงถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของจันทบุรี ที่น่าไปเที่ยว และสัมผัสธรรมชาติที่ลงตัวมากเลยทีเดียว

ประวัติชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร

ประวัติชุมชนริมน้ำจันทบูร

ย่านท่าหลวง ตลาดล่าง มีความสำคัญต่อบทบาทการค้ากับต่างประเทศของจันทบุรีในยุคนั้น คือเป็นจุดที่เรือบรรทุกสินค้าของป่าที่ รวบรวมมาได้จากป่าแถบตะเคียนทอง น้ำขุ่น คลองพลู วังแซ้มในบริเวณ เขาคิชฌกูฎ และ เขาสอยดาว จะล่องลงมาตามลำน้ำจันทบุรี และ มาเทียบท่าที่ตลาดท่าหลวงโดยมีกล่มชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมือง เดิมที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาในจันทบุรี ระยอง และตราด

เป็นแรงงานในการจัดเก็บของป่านำมาจำหน่าย ในตัว เมืองจันทบุรี ในปีหนึ่งชาวชองจะล่องแพนำสินค้ามาจำหน่ายในเมืองเพียง ครั้งเดียว คือในระหว่างเดือน 10 ถึง 12 เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูน้ำหลากสามารถล่องแพลงมาตามลำน้ำ ได้สะดวก ส่วนในฤดูแล้ง ระหว่างเดือน 3 ถึง 5  เดือนกุมพาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ต้องลำเลียงทางเกวียนซึ่งลำบาก และใช้เวลานานจึงไม่มากพอสมควร

เป็นที่นิยมในช่วงที่กองทหารฝรั่งเศสเข้ามายึดครองจันทบุรี พ.ศ. 2436-2447 การค้าขายในย่านนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากสินค้าป่าแล้ว ยังมีการลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทสุรา ฝิ่น กาแฟ ชา การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของย่านท่าหลวง ตลาดล่างส่งผลให้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ในบริเวณนี้ก่อนบริเวณอื่น ในปี พ.ศ. 2451 จึงได้ประกาศให้พระราชบัญญัติสุขาภิบาล

ริมน้ําจันทบูร

ที่ตำบลตลาดเมืองจันทบุรีเป็นแห่งแรกในเขตจันทบุรี นอกจากนี้ในช่วงที่ มีการค้าขยายตัว มีจำนวนประชากรอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในย่านนี้ถึงปีละ 100 คน เศษมีพ่อค้าต่างถิ่น อาทิ แขก กุหล่า พม่า เข้ามาตั้งร้านค้าชั่วคราวรวมทั้งมีพ่อค้าเร่จากบ่อพลอยไพลิน บ่อนาวง ที่มาซื้อขายสินค้า ต่าง ๆ และนำพลอยมาขายปีละนับพันกว่าคน เมื่อศูนย์กลางการค้าภายในเมืองจันทบุรีย้ายไปอยู่ที่ ตลาดน้ำพุลักษณะ

ทางกายภาพของท่าหลวงตลาดล่างยังปรากฏให้เห็น วัฒนธรรมการตั้งบ้าน เรือนหรือ ร้านค้าที่ หันหลังให้แม่น้ำ หันหน้าเข้าสู่ถนนบ้านเรือนเป็นเรือนติดดิน นิยมสร้างเป็นเรือนหลัง ใหญ่ทรงจั่วใช้วัสดุ ในท้องถิ่นก่อสร้าง อาทิ ไม้แฝกใบจากนิยมยื่นชายคากออกมาเพื่อเป็น ร้านค้าติดระเบียงทางเดิน ด้านหน้าตาม ลักษณะที่ พักอาศัยกึ่งพาณิชย์อันเป็นลักษณะวัฒนธรรมการค้าขายของชาวจีน อาคารพักอาศัย และร้านค้า ร้านอาหาร ต่าง ๆ

ท่ามกลางย่านท่าหลวง เป็นชุมชน เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากควรจะมีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว หรือโฮมสเตย์ ปัจจุบันยังมีกองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณามาใช้โลเกชั่นบริเวณนี้กันบ่อยครั้ง เลยทีเดียวเพราะเป็นสถานที่ที่สวยงาม และมีความโบราณผสมอยู่ ยิ่งเหมาะอย่างมากที่จะมาเที่ยว หรือมาถ่ายภาพที่นี่กันรับรองภาพถ่ายที่ออกมาจะสวยงามคลาสิคมากเลยทีเดียว

การเดินทางไปชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร

ริมน้ําจันทบูร แผนที่

รถยนต์ส่วนตัว : เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรี ผ่านศาลหลักเมืองบริเวณหน้าค่ายตากสินแล้ว ขับรถผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี ถึงเชิงสะพานวัดจันทร์หาที่จอดรถชุมชนย่านท่าหลวงจะอยู่ทางด้านขวามือ หรือจะไปจอดรถที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตรงข้าม โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์แล้วเดินข้ามสะพานไปชมตึกเก่าโบราณก็ได้ง่าย ๆ เองกับการเดินทาง

โดยรถสาธารณะ : รถตู้ไปจันทบุรีขึ้นรถที่เซ็นจูรี่ให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า – 1 ทุ่ม ราคาเที่ยวละ 200 บาท โดยรถตู้จะจอด ที่ห้างโรบินสัน จากนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างบอกว่าไปลงสะพานวัดจันทร์ ค่าโดยสาร 25 บาท รถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก เอกมัย และหมอชิต ทุกวัน ตั้งแต่ 04.00 – 24.00 น. ออกทุกชั่วโมง

สำหรับชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร แห่งนี้คงจะถูกใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแน่นอน เพราะมีแต่ที่น่าสนใจ ทั่งของฝาก ของกิน และพื้นที่ของการถ่ายภาพ ที่คุ้มสุดคุ้ม หากใครได้ไปเยือนที่นี่ รับรองจะประทับใจ จนต้องหวนกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้